Beweegprogramma COPD

Binnen Medisch Centrum Zwaansvliet werken we met meerdere disciplines samen om u de beste zorg op maat te kunnen leveren. Dit doen wij bijvoorbeeld door beweegprogramma’s te ontwikkelen die afgestemd zijn op de zorgbehoefte van patiëntgroepen. Deze programma’s bieden een volledig en veelzijdig behandeltraject dat het snelle en duurzame herstel bevordert.

COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronisch bronchitis en longemfyseem. Dit zijn klachten ten gevolge van het tekortschieten van de longfunctie. Kortademigheid, hoesten en slechte conditie zijn veel voorkomende klachten die bij COPD voorkomen. Dagelijkse dingen als boodschappen doen, wandelen of traplopen kunnen lastig zijn als uw COPD heeft.

Beweegprogramma

Gedurende 12 weken traint u twee keer per week onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Voordat de eerste training plaatsvindt, wordt er een uitgebreide test en een intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee omgaat. Hierbij geeft de fysiotherapeut meer informatie over het beweegprogramma maar ook informatie over de verschillende vormen van COPD. Zowel aan het einde van het programma worden de testen herhaald om vast te stellen hoeveel voortgang u heeft behaald.

Op maat

Het beweegprogramma wordt voor u op maat gemaakt. Dit wil zeggen dat we rekening houden met uw situatie en mogelijkheden. Bewezen is dat het beweegprogramma dat u gaat volgen een gunstig effect heeft op uw klacht en uw omgang hiermee. U leert bewuster met uw lichaam omgaan, waardoor terugval voorkomen kan worden. Gedurende het programma informeren we zowel uw huisarts, de POH COPD als eventueel uw longarts over de voortgang van het traject.

Vergoeding

COPD wordt per 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering (dit gaat wel van uw eigen risico af). Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van de zwaarte van uw klachten.

Wilt u meer weten over de beweegprogramma COPD? Vraag ernaar bij uw fysiotherapeut.