COVID-19

update: 14 december 2020

Naar aanleiding van de aangepaste regels door de rijksoverheid zijn onze maatregelen aangepast.

HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE IS VERPLICHT!

Per 15 december 2020 STOPT de medische fitness tot minimaal 19 januari 2021.
Deelnemers aan de medische fitness zullen de komende dagen een email ontvangen met meer informatie. Ook zullen we deelnemers telefonisch informeren.

Lees verder onderstaande afspraken nogmaals goed door.

Fysiotherapie Zwaansvliet én Medisch Centrum Zwaansvliet zijn volledig ingericht op meer bezoekers met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Zie verder op deze pagina voor meer informatie.

Graag rekening houden met de hieronder vermelde afspraken/regels.

AFSPRAAK MAKEN

Wilt u afspreken dat kan dat uitsluitend per telefoon of e-mail. De balie is nog steeds gesloten voor bezoekers.

Verder zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen in de praktijk waar u rekening mee moet houden:

 • Heeft u COVID-19-gerelateerde gezondheidsklachten (verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts, reuk/smaakverlies) dan mag u NIET naar uw afspraak komen! Neem dan contact met ons op voor overleg en/of een andere vorm van afspraak.
 • Indien u recent NEGATIEF getest bent op COVID-19, maar wel (nog) klachten heeft dan graag vooraf telefonisch overleggen met de behandelend fysiotherapeut. Wij hanteren 48 uur klachtenvrij als periode waarna u weer een afspraak kunt maken.
 • Heeft een van uw huisgenoten (verkoudheids) klachten of een bevestigde COVID-19-infectie heeft, ook dan mag u NIET naar de praktijk komen! Bel voor overleg met de praktijk.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, zonder partner of kinderen.
 • Breng uw eigen (bad)handdoek en/of hoeslaken mee!
 • In de wachtkamer zullen nog maar 3 stoelen staan met ruim 1,5 meter afstand ertussen. Gelieve afstand tot een eventuele andere patiënten in de wachtkamer te bewaren.  Ook bij het binnen- en buitengaan van de wachtkamer de 1,5 meter aanhouden.
 • Volg de routing in het centrum.
 • Indien u moet niezen of hoesten, graag dit in een tissue of uw elleboog te doen.
 • Wij vragen u thuis naar het toilet te gaan, de toiletten in het medisch centrum zijn in verband met het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter regel niet toegankelijk. Uitsluitend in uiterste nood kunt u gebruik maken van een toilet.
 • Afspraken aan de balie maken kan niet. Indien u een afspraak wilt maken, verzetten of afzeggen kunt u bellen, 020-6440070 of e-mailen: info@fysiotherapiezwaansvliet.nl

TELEFONISCH CONTACT OF VIDEO-CONTACT:

Kunt of wilt u niet naar de praktijk komen dan bestaat er de mogelijkheid om u toch te kunnen begeleiden bij uw herstel. In dat geval kunnen we een telefonisch-consult of een video-consult houden. Dit kan alleen op afspraak. U dient hiervoor te bellen om een afspraak te maken.

Bovengenoemde behandelvormen worden door de verzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

BEZOEK AAN ONZE PRAKTIJK:

U kunt onze praktijk, en de overige zorgverleners in Medisch Centrum Zwaansvliet, uitsluitend bezoeken als u een afspraak heeft! Alleen de apotheek is open voor mensen zonder afspraak (wel met screening!)

Indien u een van onderstaande klachten heeft verzoeken wij u onze praktijk en Medisch Centrum Zwaansvliet NIET te bezoeken. Graag telefonisch contact opnemen met de fysiotherapeut, de huisarts of de zorgverlener waar u onder behandeling bent voor verdere informatie.
De klachten zijn:

 • hoesten, niezen en/of keelpijn. Ook lichte of langer bestaande klachten vallen hieronder.
 • koorts
 • recent in een risicogebied bent geweest of direct in contact met een (aangetoonde) COVID-19 patiënt.

Voordat u Medisch Centrum Zwaansvliet mag betreden wordt er een screening uitgevoerd. Waarbij ook uw temperatuur wordt opgenomen. Wij verzoeken u hier aan mee te werken en wanneer u verzocht wordt het pand te verlaten dan graag hier gehoor aan geven! Dit in verband met uw én onze gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers van Fysiotherapie Zwaansvliet