Klachtenprocedure

Uiteraard streven wij ernaar om u de beste zorg te leveren. Heeft u ondanks dat een klacht over uw fysiotherapeut, de behandeling of een van onze medewerkers? Meld dit dan aan uw behandelend fysiotherapeut of het management van Fysiotherapie Zwaansvliet. U maakt uw klacht kenbaar door het klachtenregistratieformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aan uw fysiotherapeut of aan de balie van Fysiotherapie Zwaansvliet vragen. Vervolgens nemen wij contact met u op om de klacht te bespreken.
Mocht het gesprek met het management of uw behandelend fysiotherapeut niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u met uw klacht bij twee onafhankelijke instanties terecht: De Klachtencommissie of het Regionaal Tuchtcollege. Deze instanties zullen uw klacht conform de richtlijn van het KNGF behandelen. Op defysiotherapeut.com leest u meer informatie over deze richtlijn.