Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registreert de fysiotherapeut uw medische – en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. De belangrijkste aspecten uit het privacyreglement zijn:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Hieronder vallen waarnemers, andere fysiotherapeuten van de praktijk en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Wanneer u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure binnen de praktijk kenbaar maken.

Meer informatie over privacy en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, leest u op hulpgids.nl