Zorgpartners

REACH Project

 

Uit onderzoek blijkt dat veel Intensive Care patiënten, die een periode van ernstige ziekte hebben doorstaan, na ontslag uit het ziekenhuis langdurig functionele beperkingen ervaren. Daarnaast komen voedingsproblemen, mentale en cognitieve klachten veelvuldig voor en wordt deze problematiek vaak niet (tijdig) herkend en behandeld. Er bestaat voor langere tijd afhankelijkheid van mantelzorgers en bij behandelaren is er behoefte aan meer kennis over het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Het doel van REACH project is om met een ‘Community of Practice’ (CoP), bestaande uit ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals uit 1e en 2e lijn binnen de regio Amsterdam en omstreken, een transmuraal fysiotherapieprogramma te ontwikkelen om patiënten die met PICS naar huis worden ontslagen optimaal te ondersteunen. Daarnaast is kennis over de behandeling van patiënten met PICS verspreid binnen de CoP en het onderwijs. Bijzonder in dit project is de aandacht voor positieve gezondheid. (website reach)

Heeft u recent, bijvoorbeeld ivm het corona-virus, op de Intensive Care gelegen en wilt onder professionele begeleiding werken aan uw herstel? Dat kan bij Fysiotherapie Zwaansvliet.

Fysiotherapie Zwaansvliet is aangesloten bij het REACH-project.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: www.projectreach.nl