Mobilis

Fysiotherapie Zwaansvliet is ontstaan uit een joint venture tussen Praktijk Crouwel en Mobilis. Praktijk Crouwel heeft de praktijk in 2017 beëindigd en is volledig overgegaan in Fysiotherapie Zwaansvliet. Mobilis daarentegen participeert, naast de bestaande vestiging, in Fysiotherapie Zwaansvliet. Mobilis is dus als collega-praktijk verbonden met Fysiotherapie Zwaansvliet.

Ondanks dat beide fysiotherapiepraktijken volledig onafhankelijk van elkaar opereren, gebruiken de fysioteams elkaars expertise om deskundigheid, skills en professioneel handelen te verbeteren. Middels workshops, trainingen en intervisie worden beide fysioteams regelmatig bijgeschoold onder begeleiding van externe deskundigen.